Kwetsbare ouderen

Kwetsbaarheid is geen echte diagnose, maar meer een toestand die een persoon kwetsbaarder maakt voor een slechte gezondheid. Zo is bekend dat kwetsbare ouderen een grotere kans hebben op ongewenste gezondheidsuitkomsten zoals beperkingen in activiteiten, ziekenhuis- of verpleeghuisopname en zelfs overlijden.

Wat is kwetsbaarheid?
Het ontstaan van kwetsbaarheid wordt bepaald door een combinatie van factoren, zoals: lichamelijke factoren (loopsnelheid, spierkracht, mate van lichamelijke activiteit en voedingstoestand), psychologische factoren (bijvoorbeeld gemoedstoestand zoals depressie) en sociale factoren (bijvoorbeeld de mate van sociale contacten).

Wat is de beweeggroep voor kwetsbare ouderen?
Voor kwetsbare ouderen is een samengesteld beweegprogramma het meest aangewezen type training. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten hebben wij daarom een beweegprogramma ontwikkeld speciaal voor kwetsbare ouderen.

De behandeling van kwetsbaarheid richt zich op de verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan ervan. Dit betekent bijvoorbeeld dat eventuele aanwezige aandoeningen effectief behandeld moeten worden, het medicatiebeleid goed onder controle moet zijn en ondervoeding voorkomen moet worden. Daarnaast spelen leefstijlbehandelingen, waaronder met name bewegen, een zeer belangrijke rol bij het verminderen van kwetsbaarheid. Vooral het verbeteren van spierkracht is effectief om kwetsbaarheid tegen te gaan.

Hoe ziet de training eruit?
Het beweegprogramma bestaat uit: spierkrachttraining, balanstraining, oefenen van de gewrichtsbewegelijkheid, trainen van het uithoudingsvermogen en dagelijkse vaardigheden.

Het beweegprogramma kent een aantal basisoefeningen die iedere deelnemer uitvoert. Kwetsbaarheid kent echter individuele verschillen. Dat betekent dat er bij iedere deelnemer ook verschillende accenten gelegd kunnen worden binnen het oefenprogramma wat betreft dosering, aantal en type oefeningen.

 • Spierkracht en spieruithoudingsvermogen
  De grote spiergroepen (borst, rug, benen, buik en schouders) worden getraind op speciale fitnessapparatuur die ontwikkeld is voor revalidatiedoeleinden. Ook wordt de functionele spierkracht getraind met zogenaamde vrije oefeningen. Hierbij kunt u denken aan het opstaan uit een stoel, matoefeningen of oefeningen met kleine losse gewichtjes.
 • Training van het uithoudingsvermogen
  Voor de cardiovasculaire training wordt gebruik gemaakt van de loopband, de fiets, de crosstrainer en/of het roeiapparaat.
 • Balanstraining
  Balanstraining kan op verschillende ondergronden worden uitgevoerd; met of zonder hindernissen, met reiken en grijpen, het verplaatsen van het lichaam in verschillende richtingen en met dubbeltaken. Deze taken kunnen uitgevoerd worden door middel van losse oefeningen of in de vorm van een parcours.
 • Bewegelijkheidsoefeningen
  Oefeningen ter bevordering van de bewegelijkheid van gewrichten worden veelal gegeven op een stoel, een mat of staand. Normaal gesproken wordt hierbij geen gebruik gemaakt van fitnessapparatuur.

Voor wie is de beweeggroep bestemd?
De beweeggroep is bestemd voor kwetsbare ouderen. Omdat de mate van kwetsbaarheid per persoon én behoefte aan begeleiding kan variëren, hebben onze beweegprogramma’s verschillende begeleidingsniveaus. Welk niveau voor u geschikt is, zal in overleg met de geriatriefysiotherapeut vastgesteld worden.

 • Individuele behandeling
  Wanneer u intensieve begeleiding en ondersteuning nodig heeft bij het uitleggen en uitvoeren van de oefeningen, zal het beweegprogramma uitgevoerd worden door de geriatriefysiotherapeut óf een fysiotherapeut die ervaren/geschoold is in het begeleiden van ouderen.
 • Groepsbehandeling (3-6 personen)
  Dit beweegprogramma is geschikt voor kwetsbare ouderen die een beperkte mate van zelfstandigheid hebben om de oefeningen te kunnen uitvoeren. Het beweegprogramma wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut die ervaren/geschoold is in het begeleiden van ouderen.
 • Groepsbehandeling (6-10 personen)
  Dit beweegprogramma is geschikt voor kwetsbare ouderen die een grote mate van zelfstandigheid hebben om de oefeningen te kunnen uitvoeren. Het beweegprogramma wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut die ervaren/geschoold is in het begeleiden van ouderen.
 • FysioFitness voor ouderen
  Ook als er geen sprake (meer) is van kwetsbaarheid, blijft het belangrijk om een actieve leefstijl te hebben. Daarom bieden we ook FysioFitness aan in groepen van 10-15 personen.

De meeste effecten worden bereikt als er tenminste 2 tot 3 keer per week geoefend wordt. Dit betekent dat u het advies zult krijgen om, naast de begeleiding door de fysiotherapeut, ook thuis oefeningen te doen. In het ‘Beweegplan’ zal de fysiotherapeut samen met u geschikte huiswerkoefeningen of beweegactiviteiten bespreken.

Directe resultaten van het beweegprogramma zijn een toename van de spierkracht, lenigheid, balans en een verminderde kans op vallen. Deze uitkomsten worden regelmatig geëvalueerd door de fysiotherapeut. Op basis van deze evaluaties wordt het oefenprogramma bijgesteld, zodat u altijd op het juiste niveau traint.

Onze gespecialiseerde fysiotherapeut
Evelyne de Ligny is als Msc. geriatriefysiotherapeut verbonden aan Fysiotherapie Gezondheidscentrum Kersenboogerd in  Hoorn. Daarnaast is Evelyne verbonden aan de Masteropleiding Geriatriefysiotherapeut SOMT als stagedocent.

Waar vindt de training plaats?
De trainingen vinden plaats in de oefenzaal op de locatie Grevelingen. De adresgegevens van deze locatie vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Wanneer is de beweeggroep voor kwetsbare ouderen?

Dagen van de week Trainingstijden
Woensdag 13.30 – 15.30 uur

Wat kost deelname aan de beweeggroep voor kwetsbare ouderen?
Deelname aan deze oefengroep wordt vergoed uit de, indien aanwezig, aanvullende verzekering waarin fysiotherapie is opgenomen. Indien uw vergoeding hierin is bereikt dan kunt u een FysioFitness abonnement aangaan. De tarieven hiervoor vindt u op de pagina tarieven FysioFitness

Kijk voor de kosten die verbonden zijn aan andere oefengroepen op de pagina tarieven oefengroepen

Hoe schrijf ik mij in?
U kunt zich bij de receptie op locatie Grevelingen aanmelden bij de assistente voor deelname aan de beweeggroep voor kwetsbare ouderen. Er wordt voor u een afspraak gemaakt voor intake bij de begeleidende fysiotherapeut. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de pagina inschrijven oefengroepen

Informatiebrochures
Op de pagina praktijk- en patiëntenfolders vindt u onder andere een informatiefolder met betrekking tot geriatriefysiotherapie en kwetsbare ouderen.

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl