Kinderfysiotherapie

Kinderen leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Wat is kinderfysiotherapie?
Een afwijkende ontwikkeling van de motoriek kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en beweegapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. Deze kennis is opgedaan in een driejarige post HBO opleiding.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Er wordt gewerkt volgens een behandelplan en waar nodig is er overleg met andere disciplines, zoals de (huis)arts, leerkracht, logopedist en/of ergotherapeut. Behandelingen worden na een evaluatie gerapporteerd aan de verwijzer.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar.

Onze kinderfysiotherapeut
Kirsten Vermeulen is als fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut en lid van het COPD team verbonden aan Fysiotherapie Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn.

Wat kan onze kinderfysiotherapeut voor u betekenen?
Onze kinderfysiotherapeut onderzoekt uw kind en aan de hand van een intake gesprek wordt er bepaald of uw kind verder behandeld zal worden of dat uw kind wordt doorverwezen naar de huisarts of specialist. U kunt dus te allen tijde een afspraak voor uw kind maken, hiervoor heeft u geen verwijzing nodig.

Na het intake gesprek en het onderzoek krijgt onze kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. U, als ouder maar ook leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe uw kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Onze kinderfysiotherapeut bespreekt haar bevindingen met u en stelt een behandelplan op, waar ook u nauw bij betrokken wordt.

De behandeling is er op gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn/haar fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.

Extra informatie & -brochures
De zorgverzekeraar vergoedt over het algemeen de behandelingen als u voor fysiotherapie bent verzekerd met een aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico. Kijk voor meer informatie op de pagina vergoedingen en reguliere tarieven.

Op de pagina praktijk- en patiëntenfolders vindt u onder andere een informatiefolder met betrekking tot kinderfysiotherapie.

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl