Klachtenprocedure

Wij willen u natuurlijk zo goed mogelijk van dienst zijn. Maar, niets menselijks is ons vreemd, soms kan er wel eens iets mis gaan. Waar mensen werken, worden tenslotte wel eens fouten gemaakt.

Heeft u een klacht?
Klagen heeft een negatieve bijklank. Dat is vaak helemaal niet terecht. Het is altijd zinvol om uw klacht aan uw fysiotherapeut te melden. Zo geeft u ons namelijk de kans om fouten te herstellen en kunnen we uw klacht zo mogelijk oplossen.

Door uw klacht te melden, geeft u aan dat u vindt dat er iets gedaan moet worden. U geeft ons de kans om onze zorgverlening te verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf en ons, ook andere patiënten profiteren hiervan.

Bespreek uw klacht eerst met degene die uw klacht heeft veroorzaakt of met degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Uw fysiotherapeut heeft er recht op te weten dat u niet tevreden bent. In de praktijk blijkt dat in veel gevallen een misverstand de oorzaak van de klacht is. Door een gesprek tussen de betrokkenen kan zo’n misverstand recht gezet worden.

Komt u er niet uit met de betrokken fysiotherapeut dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

De klachtenregeling
De klachtenregeling is opgezet met als doel het op correcte wijze behandelen van de klacht en het voorkomen van herhaling binnen de organisatie.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Heeft een gesprek met de betrokkene(n) voor u niet het gewenste effect dan kunt gebruik maken van het klachtenformulier om uw klacht kenbaar te maken. U kunt het formulier uitprinten, invullen en bij de balie op beide locaties van het Gezondheidscentrum inleveren. Na ontvangst van het formulier zal contact met u opgenomen worden.

U kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen met de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl