Vergoeding

Fysiotherapie is gedeeltelijk opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wat en hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van factoren zoals uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie nodig heeft. Iedere Nederlander kan zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed van uw zorgverzekeraar. Wanneer deze behandelingen (nog) niet het gewenste resultaat opleveren dan kan uw zorgverzekeraar aanvullende behandelingen (maximaal 9) vergoeden. Deze vergoeding komt uit de basisverzekering. Mochten meer behandelingen noodzakelijk zijn dan vindt vergoeding vanuit de aanvullende verzekering plaats (indien aanwezig). Is er geen aanvullende verzekering dan komen de verdere kosten voor uw eigen rekening.
Kinderen en jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen. De betreffende aandoening moet dan wel op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Volwassenen boven de 18 jaar
Vergoeding voor fysiotherapie vindt plaats uit de aanvullende verzekering. Is de maximale vergoeding hieruit bereikt dan komen verdere kosten voor uw eigen rekening. Heeft u een aandoening die op de lijst met chronische aandoeningen staat?  Dan krijgt u fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf vanuit de eventueel aanvullende verzekering of voor eigen rekening. Houdt u er rekening mee dat u vanuit de basisverzekering (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen.

Vergoeding vanuit een aanvullende verzekering 
Wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. U kunt dit nagaan in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of door contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of u een eigen bijdrage moet betalen.

Eerste consult:
Voor het eerste consult is het toegestaan een intake + onderzoek en behandeling op dezelfde dag te declareren bij de zorgverzekeraar.
Hierdoor is het mogelijk dat u op de dag van de intake meteen al kunt starten met de eerste behandeling.
Dit betekent dus wel dat er 2 prestaties op 1 dag gedeclareerd gaan worden bij de zorgverzekeraar.

Bent u goed verzekerd voor fysiotherapie?
Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland een contract wat betekent dat u in bijna alle gevallen, mits u voldoende verzekerd bent, in aanmerking komt voor vergoeding. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering naar de hoogte van eventuele vergoeding voor fysiotherapie.

Op de website van Zorgwijzer.nl kunt alle informatie m.b.t. de vergoedingen en premies voor fysiotherapie per zorgverzekeraar overzichtelijk bekijken.

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl