Running therapie

Running therapie wordt binnen de gezondheidszorg steeds meer toegepast, niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. Deze therapie richt zich op de verbeteren van zowel het lichamelijke als het geestelijke welzijn van patiënten die lijden aan klachten van psychische aard, zoals depressie en overspannenheid. Ook bij lichamelijke klachten waarbij psychosociale factoren een rol spelen, bijvoorbeeld werkstress of werkeloosheid kan Running therapie worden toegepast.

Wat is Running therapie?
Running therapie is een therapie in de vorm van hardlopen, of anders gezegd, hardlopen in de vorm van therapie. De meest eenvoudige definitie voor running therapie is de volgende: ‘Het verminderen van psychische en psychosomatische klachten door hardlopen’.

Running therapie biedt een goede aanvulling op andere therapievormen die worden aangeboden binnen de behandeling van psychische en psychosomatische klachten. De therapie is daarmee een belangrijk behandelingrediënt. Dit blijkt uit verschillende gepubliceerde kwaliteitsonderzoeken, waarmee een groot aantal positieve effecten van Running therapie op de psychische gesteldheid van patiënten is vastgesteld. Gebleken is dat hardlopen op zowel korte als lange termijn depressie verminderende effecten heeft. In Nederland is Dr. R. Bosscher, bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gepromoveerd na onderzoek naar de effecten van hardlopen op psychische klachten.

Running therapie biedt u de mogelijkheid de weg terug te vinden naar herstel en welbevinden. Het geeft u motivatie, inspiratie en kracht zodat het plezier in uw leven toeneemt. Running therapie brengt de gedachten tot rust waardoor u zich een vrijer en opgewekter mens voelt. Natuurlijk lost het niet al uw problemen op, maar het kan wel een positief steentje bijdragen.

Hoe ziet de training eruit?
Running therapie is het leren plezier hebben in bewegen (hardlopen). Het zeer rustig opbouwen van hardlopen is kenmerkend. U doet een rustige duurloop waarbij u geen prestatie hoeft te leveren, maar gewoon plezier beleeft aan de inspanning waartoe u uzelf heeft uitgedaagd.

De rustige duurloop zal gedurende de therapie wel in afstand toenemen wat een gunstig effect heeft op onder andere de aanmaak van dopamine, endorfine, serotonine en op de afname van de afgifte van cortisol (stresshormoon). Hierdoor neemt de stresstolerantie toe en verbetert uw stemming.

Running therapie is een cursus van 12 weken waarbij u gedurende deze periode intensief wordt begeleid en gecoacht om hierna bij reguliere loopgroepen of op eigen kracht verder te gaan met hardlopen. Een betere gezondheid en de vele positieve bijwerkingen van Running therapie zullen klachten doen verminderen en soms zelfs helemaal doen verdwijnen.

Onze Running therapie fysiotherapeut
Thijs Trompert is als psychosomatisch fysiotherapeut en Running therapie begeleider verbonden aan Fysiotherapie Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn.

Voor wie is Running therapie?
De huisartsen van het Gezondheidscentrum schrijven Running therapie voor aan patiënten in de leeftijdscategorie van 18 tot 65 jaar met stemmings- en/of stressgerelateerde klachten. In het bijzonder geldt hier de populatie die lijdt aan depressieve klachten. In de eerste instantie zal de therapie worden aangeboden aan patiënten die door de huisarts, de psychiater of door andere medici worden verwezen. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om zonder verwijzing aan de Running therapie deel te nemen.

Running therapie is ook geschikt wanneer u herstellende bent van een burnout, als u een gezonde levensstijl wilt ontwikkelen of vasthouden en als u uw overgewicht wilt verminderen. Daarnaast zijn mensen met lichamelijke klachten waarvoor geen lichamelijk probleem te vinden is ook van harte welkom. Wilt u leren omgaan met uw agressie, uw lichamelijke conditie verbeteren of angst- en/of paniekaanvallen verminderen? Denk dan ook eens aan Running therapie.

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van een arts, zal naast de intake ook een screening worden gedaan ter beoordeling van andere medische klachten. Mocht dan het vermoeden bestaan dat er andere medische (belemmerende) factoren aanwezig zijn, wordt u eerst naar de huisarts verwezen.

Waar vindt Running therapie plaats?
De Running therapie zal buiten plaatsvinden in de omgeving van het gezondheidscentrum, locatie Grevelingen (Leonard Bernsteinhof 4). In deze omgeving kunnen verschillende routes worden gelopen, met verschillende afstanden.

Wanneer is Running therapie?

Dagen van de week  Trainingstijden
Dinsdag 17.15 – 18.00 uur

De lengte van de route zal worden aangepast aan het gemiddelde groepsniveau en zal dus mogelijk variëren. De trainer zal de les zo aanpassen met verschillende methoden, dat eenieder toekomt aan zijn of haar training ‘’op maat’’. De training start bij aanmelding van minimaal 8 deelnemers.

Wilt u niet in een groep hardlopen maar wilt u liever individuele training dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Wat kost deelname aan Running therapie?

Running therapie  Tarief
Individuele training à 1 uur €  59,95
Deelname voor 3 maanden (in groepsverband) €  115,00

Kijk voor de kosten die verbonden zijn aan andere oefengroepen op de pagina tarieven oefengroepen

Hoe schrijf ik me in?
U kunt zich bij de receptie op locatie Grevelingen aanmelden bij de assistente voor deelname aan de oefengroep Runningtherapie. Er wordt voor u een afspraak gemaakt voor intake bij de begeleidende fysiotherapeut. Daar wordt ook besproken welke dag en tijd u schikt.

Extra informatie
Bij hardlopen zijn ten eerste goede (niet per se dure) hardloopschoenen nodig. Daarnaast eenvoudige sportkleding, zoals een korte of lange trainingsbroek (afhankelijk van weer), een T-shirt en eventueel een dunne trui of sweater. Ook bij (lichte) regen zal worden gelopen, dus regenkleding hoort ook bij de uitrusting. Voordat met de Running therapie gestart wordt, is het aan u om zelf voor deze benodigdheden te zorgen.

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl