Samenwerkingsprojecten in de wijk

Participatiesamenleving
De verzorgingsstaat schuift op naar een participatiesamenleving. Een samenleving waarin verwacht wordt dat mensen onderling meer voor elkaar zorgen en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Taken verschuiven; van de rijksoverheid naar gemeenten, van ziekenhuiszorg naar eerste lijn, van eerste lijn naar welzijn. Zorgtaken en leefstijldoelen verschuiven deels naar u als burger en naar uw omgeving. Dit vraagt een verandering in houding en gedrag van iedereen: van u, uw naasten, vrijwilligers, aanbieders van zorg en ondersteuning, managers, bestuurders en overheden.

Wijkgericht werken
De kern van wijkgericht werken is: samenwerken om de gezondheid, zelfredzaamheid en participatie van bewoners in de wijk bevorderen. Samenwerkingspartners zijn gemeenten, organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg, maar ook sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en bedrijven.

Onze partners in de wijk

Hoorn moet je voelen! Maak kennis met deze springlevende stad aan het Markermeer met haar rijke verleden. Met ruim 71.000 inwoners is Hoorn de grootste gemeente van West-Friesland. De stad biedt bewoners, ondernemers, toeristen en dagjesmensen een keur aan (sport)voorziening. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Hoorn


Als welzijnsinstelling bouwen wij mee aan de sociale infrastructuur van Hoorn en zijn wij een verbindende schakel tussen individu, omgeving en samenleving. We activeren de eigen kracht en mogelijkheden van bewoners in de wijken en spelen in op de ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. Wij voeren ons werk uit in samenwerking met zo’n 700 vrijwilligers en vele samenwerkingspartners. We werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Netwerk

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl