Landelijke Database Fysiotherapie

U heeft, via uw fysiotherapeut, toestemming gegeven voor gebruik en opname van enkele behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor! Op deze pagina leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt.

Welke gegevens worden gebruikt?
Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn:

  • Geboortejaar
  • Geslacht
  • Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)

Waarom zijn deze gegevens belangrijk?
Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn/haar behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij/zij aan u levert.

  • Hoe werkt het?
    Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier.
  • Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens (zie hierboven) verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

Welke partijen zijn betrokken?
De LDF is een beveiligde database. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn:

  • Mediquest zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens.
  • IQ Healthcare om het wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de LDF.
  • De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de gegevens die hierin staan.

IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.

Hoe veilig zijn de gegevens?
Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd.

Intrekken van de toestemming
Wilt u liever uw toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan. U kunt dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

Heeft u vragen?
Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden.

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

07.30 - 21.00 uur

dinsdag

07.30 - 21.00 uur

woensdag

07.30 - 21.00 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl