Kwaliteitsbeleid

Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de deelregisters voor de verbijzonderingen. Al onze fysiotherapeuten zijn lid van het KNGF.

Kwalificaties

Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de deelregisters voor de verbijzonderingen. Al onze fysiotherapeuten zijn lid van het KNGF.

Afhankelijk van hun specialisaties zijn onze fysiotherapeuten lid van de volgende beroepsverenigingen:
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdzorg (NVFK)
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP)

Op de volgende pagina’s leest u aanvullende informatie over:
Patiënttevredenheidsonderzoek
Landelijke Database Fysiotherapie

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl