Duizeligheid

Er zijn verschillende oorzaken van (draai) duizeligheid. De hieronder genoemde vaak voorkomende vormen van duizeligheid zijn goed te behandelen door onze duizeligheidsfysiotherapeut.

BPPD
De meest voorkomende aandoening bij problemen met het binnenoor is ‘benigne positionele positie draaiduizeligheid (BPPD): een vorm van acute draaiduizeligheid. Je ervaart dan klachten bij bepaalde bewegingen zoals: bukken, gaan liggen, omhoog kijken en omdraaien in bed. De draaiduizeligheid na een beweging duurt niet langer dan 1 minuut. De duizeligheid kan heftig zijn en gepaard gaan met misselijkheid en/of overgeven. BPPD wordt veroorzaakt door losgeraakt oorgruis in het binnenoor.

Ontsteking van het evenwichtsorgaan
Duizeligheid kan ook een gevolg zijn van een ontsteking van het evenwichtsorgaan (neuritis vestibularis of labyrinthitis). Dit geeft een acute continue, heftige draaiduizeligheid die in de loop van een paar dagen of weken langzaam afneemt. Vaak hebben ­patiënten in de periode ervóór een luchtweginfectie gehad.

PPPD
Dit is een relatief nieuwe diagnose welke weleens wordt vertaald als chronische aanhoudende duizeligheidsklachten.
Symptomen van PPPD zijn: aanhoudende niet-draaierige duizeligheid, constant deinend gevoel wat gedurende de dag erger wordt. De klachten zijn de meeste dagen aanwezig en nemen toe bij: rechtop zitten of staan, bij hoofd- en lichaamsbewegingen, en bij waarnemen van bewegende beelden of vormen. De klachten kunnen samen gaan met angst en somberheid.
PPPD kan ontstaan na een ontsteking van het evenwichtsorgaan, na BPPD, na een hoofdletsel en ook na een paniekaanval.

Hyperventilatie
Bij een deel van de patiënten is chronische hyperventilatie (dus niet vanuit het evenwichtsorgaan) de verklaring voor de duizeligheid. Door teveel te ademen (hyper ventilatie) worden de bloedgaswaarde koolstofdioxide, het verbrandingsproduct te laag, dit wordt teveel uitgeademd. Deze afwijking zorgt voor een verstoring op het niveau van de hersenen, signalen worden onjuist doorgegeven. Dit kan o.a. duizeligheid tot gevolg hebben. Andere klachten die hierbij horen zijn, een licht gevoel in het hoofd, druk op de borst, gespannenheid, koude handen en voeten, trillingen.

Andere oorzaken
Verder kan een lage bloeddruk (orthostatische hypotensie) een licht gevoel in het hoofd geven bij het opstaan. Dat komt doordat het hart dan niet snel genoeg voldoende bloed naar het hoofd kan pompen. Stress, angst, depressie en vermoeidheid kunnen ook een licht gevoel in het hoofd geven. Tot slot kunnen medicijnen als bijwerking duizeligheid veroorzaken. Bijvoorbeeld bepaalde slaappillen, plaspillen, bloeddrukverlagers, antibiotica, antidepressiva en pijnstillers.

Hoe ziet de behandeling eruit?

BPPD
De fysiotherapeut onderzoekt eerst in welk kanaal en aan welke kant het oorgruis van zijn plek is. Als dit duidelijk is wordt de juiste manoeuvre uitgevoerd om het oorgruis weer op de juiste plek te krijgen. Vaak zijn hiervoor ongeveer 1 tot 3 behandelingen nodig.

Ontsteking evenwichtsorgaan
Dit herstel vraagt vaak iets meer tijd en vaak een langer traject (2 tot 12 maanden). Soms is er helaas ook onherstelbare schade waardoor er geen 100% herstel mogelijk is. Het revalidatie traject zal bestaan uit balansoefeningen  en oefeningen voor het evenwichtsorgaan.

PPPD
Het herstel kan 3-6 maanden duren. Ook hierbij bestaat het revalidatietraject uit balansoefeningen en oefeningen voor het evenwichtsorgaan. Bij PPPD spelen soms ook angst, vermijding en/of depressie een rol. Als dit het geval is kan er worden samengewerkt met een collega voor cognitieve gedragstherapie en/of mindfulness of ontspanningstherapie.

Hyperventilatie
Onze psychosomatisch fysiotherapeut kan u helpen dit verstoorde ademen te herstellen. Veelal door aanvankelijk te starten met het waarnemen van de adembeweging en later in de behandelingen de adembeweging licht te gaan vertragen en te verkleinen.

Onze duizeligheidsfysiotherapeut
Stephanie Scholte is als fysiotherapeut en manueeltherapeut verbonden aan Fysiotherapie Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn.

Onze psychosomatische fysiotherapeut
Thijs Trompert is als psychosomatisch fysiotherapeut en Running therapie begeleider verbonden aan Fysiotherapie Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn.

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl