1. Betaling van abonnementsvormen kan alleen middels automatische incasso
 2. Het inschrijfgeld is éénmalig en betreft: inschrijving , het maken van een fitprofiel middels testen en het opstellen van een persoonlijk trainingsschema (€ 53,45). Als u bij verhindering tenminste 1 werkdag van tevoren uw afspraak annuleert, kan deze afspraak kosteloos worden verzet
 3. De kosten van uw abonnement worden aan het begin van de maand geïncasseerd. Abonnementsprijzen mogen jaarlijks met de prijsindex van het CBS verhoogd worden, actuele voorwaarden hangen in de kleedkamer.
 4. Voor nieuwe klanten die in de loop van de maand instromen wordt € 9,60 per training gerekend.
 5. De eerste maand is een proefmaand waarbinnen het abonnement op elk moment kan worden beëindigd. Restitutie is in de proefmaand niet mogelijk.
 6. De opzegtermijn voor de Fysiofitness is één kalendermaand. Opzegging van lidmaatschap en het stoppen van de automatische incasso kan alleen schriftelijk door de opzegkaart, verkrijgbaar bij uw begeleider, volledig in te vullen. Opzegging kan alleen per eerste van de maand. De restitutie geschiedt met inhouding van bedragen gelijk aan die van een maandabonnement per getrainde maand. De opzegkaart dient persoonlijk bij uw begeleider ingeleverd te worden. U ontvangt indien gewenst, van uw begeleider een kopie als bewijs.
 7. Indien u een training annuleert, kan deze (indien er plaats is) bij een andere groep of inhaal uur, binnen 1 week worden ingehaald. U kunt bellen naar 284589.
 8. Gemiste lessen tijdens uw zomervakantie kunt u, indien er plaats is, inhalen direct voor of na uw vakantie. Afspraken voor het inhalen kunnen maximaal een week van tevoren gemaakt worden.
 9. Sporten uitsluitend met sportkleding, schone sportschoenen (geen zwarte zolen) en een handdoek.
 10. Het sporten geschiedt op eigen risico.
 11. Fysiotherapie Kersenboogerd is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade aan of van goederen van de deelnemer.
 12. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden minimaal 2 maanden van tevoren aangekondigd, zodat u, met inachtneming van de schriftelijke opzegtermijn van 1 maand, uw abonnement kan beëindigen. Bij tussentijds opzeggen vindt restitutie naar evenredigheid plaats.
 13. Actuele prijzen ontvangt u bij het inschrijfpakket en hangen ook in de kleedkamer
 14. Indien het niet mogelijk is uw abonnementsgeld via automatische incasso te innen zal € 5,- per factuur extra aan u in rekening worden gebracht.
 15. Van toepassing zijn de betalingsvoorwaarden. Deze hangen in de wachtkamer en zijn op te vragen bij de assistente of in te zien via www. fysiotherapiekersenboogerd.nl.

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

07.30 - 21.00 uur

dinsdag

07.30 - 21.00 uur

woensdag

07.30 - 21.00 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl