Tarieven FysioFitness

Voor mensen die hun lichamelijk conditie willen verbeteren of op peil willen houden onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut bieden wij FysioFitness. 

Wat dit precies inhoudt, waar de trainingen uit bestaan en hoe u zich kunt aanmelden, leest u op de pagina FysioFitness

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven die gelden voor FysioFitness binnen onze praktijk.

Tarieven FysioFitness per 01-01-2023

1 training per week:

Jeugdfitness
per maand bij jaarcontract
per maand


€ 20,00
€ 30,95
€ 36,90

2 trainingen per week:

Jeugdfitness
per maand bij jaarcontract
per maand


€ 34,55
€ 50,90
€ 58,05

Familie abonnement jaarcontracten:

per maand 2 personen 1/week
per maand 2 personen 2/ week
per maand 1 volw + 1 jeugd 1/week
per maand 1 volw+ 1 jeugd 2/week

Intake:
Hertest:
Fysiofitness losse les


€ 58,05
€ 95,20
€ 45,40
€ 76,45

€ 53,45
€ 29,70
€   9,60

Onze betalingsvoorwaarden

  1. Afspraken die niet nagekomen worden of niet minimaal 24 uur voor de behandeling worden afgezegd, zullen bij u in rekening worden gebracht.
  2. De declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen een termijn van 28 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde datum uit, dan behouden wij het recht de vordering over te dragen aan het Nationaal Incasso Bureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor u eigen rekening.

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl