Ex-Covidpatiënten lopen te lang met klachten

Veel ex-Covidpatiënten melden zich te laat melden om voor de zogenaamde Paramedische Herstelzorgregeling in aanmerking te komen.

Uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) is gebleken dat veel ex-Covidpatiënten zich te laat melden om voor de zogenaamde Paramedische Herstelzorgregeling in aanmerking te komen. Deze regeling vergoedt de kosten voor herstelzorg -in de meeste gevallen door een fysiotherapeut- tijdelijk vanuit de basisverzekering.

Klachten komen soms pas later

De reden dat patiënten zich te laat melden om voor de regeling in aanmerking te komen , zo blijkt uit het KNGF-onderzoek, is dat zij vaak denken dat de klachten vanzelf zullen verdwijnen, of doordat zij aanvankelijk geen klachten hebben die zich na enkele weken alsnog openbaren. Dat laatste toont ook het onvoorspelbare verloop van het herstel na Covid aan.

Relatief veel jonge ex Covid patiënten in behandeling

Het KNGF-onderzoeksrapport dat is gebaseerd op cijfers uit de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en een enquête onder ruim 1900 fysiotherapeuten, toont aan dat de zorg voor (ex) Covid patiënten zich -juist nu de ziekenhuizen steeds minder worden belast- massaal verplaatst naar de fysiotherapiepraktijken. De toename van het aantal door fysiotherapeuten behandelde patiënten (inmiddels meer dan 70.000) is het grootst in de leeftijdscategorie 50-59 jaar. Echter, ook jongere leeftijdscategorieën houden na een Covid-infectie last van (vaak ernstige) klachten en zijn daarvoor onder behandeling bij een fysiotherapeut. Zij maken ongeveer 20% van het totaal uit. Gemeten over alle leeftijdscategorieën is de verdeling man-vrouw, 64-36%.

De totale tijd die ex-Covidpatienten bij fysiotherapeuten in behandeling zijn kan bij een gemiddelde van ongeveer 140 dagen, oplopen tot ruim 200 dagen. Daarbij is vaak sprake van een behandelfrequentie van twee keer per week.
De meeste patiënten (64%) die worden behandeld door een fysiotherapeut hebben thuis een Covid-infectie doorgemaakt.

Voorlopig nog wel even druk bij de fysiotherapeut

‘De drukte op IC’s verplaatst zich nu duidelijk naar de fysiotherapiepraktijken. Dat betekent dat heel veel praktijken het druk hebben. Die druk zal voorlopig zeker niet afnemen, want bij elke meting die we doen, lopen de aantallen patiënten, de behandelduur en de behandelfrequentie op. Het helpt daarbij niet dat nog teveel patiënten niet weten dat fysiotherapie bij Covidherstelzorg wordt vergoed. Ik vertrouw er daarom graag op dat huisartsen en medisch specialisten zichzelf en hun patiënten goed informeren over deze regeling, zodat deze patiënten op tijd de zorg krijgen die ze absoluut nodig hebben.’, aldus KNGF-voorzitter Guido van Woerkom.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl